Voorwaarden deelname Trackdays

Trackdays (vrij rijden) wordt georganiseerd door 2 The Experience en/of in samenwerking met RSZ Motorsport.

Algemene voorwaarden

De deelnemer
De deelnemer aan het Vrij Rijden is 18 jaar of ouder en dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Een minderjarige deelnemer dient te beschikken over geldige wegracelicentie.

 

Groepsindeling
Het persoonlijke baanrecord (PR) van de deelnemer is leidend voor de groep waarin hij/zij ingedeeld wordt tijdens het Vrij Rijden. De deelnemer dient zijn/haar PR naar waarheid in te vullen bij de inschrijving. Rijders die hun PR hebben verbeterd, dienen deze voorafgaande aan hun volgende deelname deze door te geven.

Het kan per evenement verschillen met hoeveel verschillende groepen er wordt gereden. Deze informatie is vooraf terug te vinden op de pagina van het evenement.

De groepen worden gelijkwaardig verdeeld op dezelfde hoeveelheid rijders per groep op basis van rondetijden die bij ons bekend zijn. Als er geen rondetijden bekend zijn, is het mogelijk dat je in de laatste groep geplaatst wordt of in een groep waarbij wij denken dat dit past.

Wisselen van groep is alleen mogelijk in overleg en wanneer hier ruimte voor is. Tijdens evenementen is het mogelijk dat de groepen opnieuw ingedeeld worden en iedereen verplicht een nieuwe groep sticker moet halen bij de organisatie.

 

Inschrijven & Keuren
Inschrijving sluit 24 uur voor aanvang van het evenement. Aan de inschrijftafel ontvang je meerdere stickers (kan per event verschillen). Na inschrijven ga je de motor keuren of een DB-meting doen (beiden kunnen per event verschillen, dit wordt vooraf aangegeven). Zodra alles is goedgekeurd, mag je deelnemen en het circuit betreden.

 

Briefing
Iedere dag zal er een briefing gegeven worden alvorens het evenement zal starten. Deze briefing is verplicht om bij te wonen. Nadat de briefing klaar is, krijg je een sticker welke op de helm geplakt moet worden. Heb je geen sticker, was je niet aanwezig en wordt je uitgesloten van deelname totdat je een extra briefing bijgewoond hebt. Heb je hierdoor een sessie gemist dan is 2 The Experience daarvoor niet aansprakelijk.

 

Opstellen, start- en einde sessie
Het opstellen zal per circuit verschillen, maar wordt vooraf aangegeven in de email of briefing. Zodra het licht einde pits op groen gaat, is de sessie begonnen. Een sessie is ten einde als de finishvlag wordt getoond. Je verlaat de baan bij de marshall met de rode vlag of je komt na het passeren van de finishvlag direct de pitstraat in. Ga na de finishvlag niet full speed nog een ronde proberen neer te zetten, die wordt niet gemeten, dus komt spoedig maar voorzichtig terug naar de pitstraat.

 

Rijgedrag
Deelnemers die gevaarlijk rijgedrag vertonen of onnodig risico nemen tijdens het inhalen of vlagsignalen negeren, worden hiervoor door de organisatie op aangesproken. Wie vervolgens geen opvolging geeft aan het advies of de waarschuwing van de organisatie, kan van verdere deelname worden uitgesloten. Extra uitleg hierover wordt gegevens tijdens de briefing.

 

Kleding
Voor trackdays is het dragen van deugdelijke en in goede staat verkerende lederen motorkleding, schoeisel en handschoenen verplicht. Minimaal een 2-delige lederen raceoveral waarbij beide delen over de volle lengte aan elkaar verbonden zijn met een rits. Een rugbeschermer is verplicht. Als pakken ongevoerd zijn, is het dragen van onderkleding verplicht. Het is verboden om piercings, oorringen of andere sieraden te dragen die het afnemen van de helm kunnen hinderen of bij een valpartij voor extra (lichamelijke) schade kunnen zorgen. Lang haar dient in een staart onder de helm, in het pak of in een coll gedragen te worden. Ook is het dragen van een horloge en het meenemen van sleutels, portemonnee e.d. tijdens het rijden verboden.

 

Helmen
Om de veiligheid zo hoog mogelijk te houden, is het belangrijk dat een helm niet ouder is dan 5 jaar. Na een aantal jaar is de werking van de schaal brosser dan wanneer hij net nieuw is. Dit kan ervoor zorgen dat de helm jou niet meer goed beschermd. Daarom is het belangrijk om te weten hoe oud deze is. Iedere helm heeft een productiedatum, dit is terug te vinden aan de binnenkant van een helm. Het kan dus voorkomen dat we jou uit moeten sluiten van deelname omdat jouw helm te oud is. Wanneer wij jou uitsluiten van deelname omdat je helm te oud is, is restitutie niet mogelijk. Het moet minstens een integraal helm zijn om te kunnen deelnemen. Het hele gezicht moet beschermd worden.

 

Vlagsignalen
Iedere rijder dient bekend te zijn met en zich te houden aan de geldende vlagsignalen welke handmatig door baanposten of middels zogenaamde ‘Digi Flags’ langs de baan getoond kunnen worden. Tijdens de briefing wordt hier meer uitleg over gegeven. Het niet volgen van vlagsignalen betekend dat je wordt uitgesloten van deelname.

 

Code 60
Indien de Code 60 wordt getoond, is er sprake van een (tijdelijke) neutralisatie. De rijders zijn verplicht tijdens de Code 60 een snelheid van 60 km/h aan te houden. Controle vindt plaats door de tijdwaarneming. Inhalen is verboden. Zodra de Code 60 wordt ingetrokken wordt direct de groene vlag of groene Digi Flag getoond ten teken van onmiddellijke hervatting.

Technische voorwaarden

Motoren
Deelname is toegestaan met moderne, in goede conditie verkerende motorfietsen. Deelname met klassieke motoren is slechts mogelijk na toestemming van de organisatie.

 

Technische Keuring
Tijdens ieder evenement dient de deelnemer zijn/haar motor aan te bieden voor een technische keuring welke wordt uitgevoerd door een keurmeester van de organisatie. De technische keuring is bestaat uit een veiligheidskeuring (Controle op functioneren voorrem en dempers, eventuele lekkage van vloeistoffen, afplakken van glas, bevestiging van kuipdelen, sliders, beugels, stepjes, uitlaat en andere items zoals GoPro en transponderhouder. Ook wordt gekeken naar aanwezigheid van een startnummer.

De keurmeester geeft slechts advies en is niet verantwoordelijk voor ongevallen voortvloeiend uit ondeugdelijke montage welke buiten het zicht van de keurmeester hebben plaatsgevonden. Motoren waarvan de keurmeester het niet verantwoordelijk vindt om aan de trackday deel te nemen, kunnen worden afgekeurd. Na een ongeval is de rijder verplicht zijn/haar motor opnieuw ter controle aan te bieden bij de keurmeester. Bij twijfel is het oordeel van de keurmeester bepalend.

 

Borgen
Het borgen door middel van borgdraad of borgplaten van alle remtangen, remverankeringen, remblokpennen, oliefilter(deksels) en olievul- en/of aftappluggen, koelvuldoppen, uitlaten, wielassen en andere essentiële delen die kunnen lostrillen/draaien, wordt sterk aanbevolen.

 

Stuur
Het voorwiel of het voorspatbord mag in geen enkele stand van het stuur en over de totale lengte van de veerweg de kuip raken. Er moeten permanente aanslagen, anders dan de stuurdemper, zijn aangebracht om bij een volledige stuuruitslag een minimale ruimte van drie cm tussen de handels en de tank- of framedelen te behouden.

 

Gashendel
De gashendel moet van het zelfsluitende type zijn, mag geen speling hebben, moet na gasgeven automatisch terug komen naar neutrale stand en mag niet blijven hangen.

 

Bedieningshendels
Alle hendels (koppeling en rem) moeten eindigen in een bolvorm. Een remhendel bescherming voor de voorrem welke in geval van een aanraking met een andere motorfiets moet voorkomen dat de remhendel per ongeluk geactiveerd kan worden, wordt sterk aanbevolen.

 

Remmen
Motoren moeten zijn voorzien van tenminste twee goed werkende remmen, op elk wiel één. Deze remmen moeten onafhankelijk van elkaar werken. Integrale remsystemen zijn toegestaan.

 

Middenbok en zijsteun
Het verwijderen van de middenbok is verplicht. Het verwijderen van de zijsteun is aanbevolen.

 

Overige scherpe delen
Niet noodzakelijke, scherpe delen zoals kentekenplaat, (niet opklapbare) passagiersvoetsteunen e.a. dienen te worden verwijderd of vastgezet cq afgedekt.

 

Afplakken
Koplampglas, achterlicht en remlicht, moeten met tape worden afgeplakt. Er wordt aangeraden spiegels in te klappen / te verwijderen of met tape af te plakken.

 

Kettingschermen en spatborden
Bij alle motoren moeten open draaiende delen van de primaire transmissie, de koppeling, ontsteking en aandrijving op deugdelijke wijze zijn afgeschermd. Het kettingwiel aan de voorzijde moet zijn afgeschermd. Het gebruik van een voorspatbord is niet vereist indien er een stroomlijn gemonteerd is. Als er geen stroomlijn is gemonteerd, is een voorspatbord verplicht. Indien het complete zitje reikt tot de verticale raaklijn, getrokken langs de buitendiameter van de achterband (met een tolerantie van 50 mm), is een achterspatbord niet verplicht.

 

Banden
Het is toegestaan om slicks, profielbanden en regenbanden te gebruiken. Onder alle omstandigheden valt de keuze van banden waarop aan het vrij rijden wordt deelgenomen, onder de eigen verantwoordelijkheid van de rijder. Ook de inschatting of de banden waarmee gereden wordt voldoende grip bieden ten aanzien van de omstandigheden op de baan, vallen ook onder de eigen verantwoordelijkheid van de rijder. Een sessie zal bij normale / lichte regenval niet worden uitgesteld en/of stilgelegd om banden te wisselen. Voor een profielband geldt dat de profieldiepte van de hoofdgroeven tenminste 2,5 mm moet bedragen. Voor een slick geldt dat de aangebrachte gaatjes voor het meten van de loopvlak slijtage nog goed zichtbaar moeten zijn. Het gebruik van bandenwarmers is toegestaan.

 

Inlaat / uitlaat systeem
De deelnemer dient zich te houden aan de (maximale) geluidnormering van het circuit waarop gereden wordt. Dat betekent dat het in- & uitlaatgeluid van de motor tot een minimum beperkt dient te worden. Uitgangspunt is een in goede staat verkerend standaard uitlaatsysteem of een stille uitlaat voorzien van een dB-killer. Het toevoegen van rubber en/of pannensponzen is niet toegestaan. Wil je minder dB hebben bij de meting? Monteer dan aan de binnenzijde van de voor- en zeikuip(en) geluidsabsorberend materiaal, zodanig dat het klankbordeffect van de kuip weg is. Dit geldt ook voor de polyesterdelen achter het zitje.

 

Geluid
De geluidsmeeting wordt uitgevoerd door het langs de baan geplaatste geluidsmeetsysteem van de circuits, of een statische meting bij het keuren, waarbij de voor het evenement geldende maximale waarde niet mag worden overschreden. Aan een rijder die de geluidsnorm overtreedt wordt de zwarte vlag getoond. De rijder dient zich de eerstvolgende ronde te melden bij het circuit om te tekenen voor zijn/haar geluidsovertreding. Bij een tweede overtreding is verdere deelname niet meer mogelijk waarbij de rijder geen aanspraak maakt op restitutie van het inschrijfgeld.

 

Startnummers
De motor dient voorzien te zijn van een startnummer, of bij uitzondering daargelaten zijn rijnummers niet verplicht. 2 The Experience zal rijders voorzien van startnummers wanneer nodig. Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op een witte ondergrond te worden aangebracht op de voorzijde van de motor.

 

Gebruik camera’s
Het gebruik van een (video)camera op de motor is alleen toegestaan mits deze binnen de kuip of het plaatwerk deugdelijk is bevestigd. Het is niet toegestaan om een camera op de helm en/of op de rijder zelf en/of achter het balhoofd op de tank te monteren. Is er twijfel over de plaats van montage, overleg dan met de keurmeester.

 

Rechten van de keurmeester
In geval van twijfel is de beslissing van de keurmeester altijd bepalend en dienen zijn/haar aanwijzingen te allen tijde te worden opgevolgd.