Passief verstrekte informatie
Wanneer u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het “IP-nummer” van uw PC, het besturingssysteem, de internet browser die u gebruikt en de laatste internetpagina die u bezocht. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina’s worden verbeterd. Voor zover 2 The Experience dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt. Hierbij geldt dat deze gegevens in beginsel niet aan derden zullen worden verstrekt.

Contactformulieren & e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backup procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar of langer kan worden bewaard.

Nieuwsbrief
Op 2 The Experience kunt u zichzelf inschrijven voor de gratis nieuwsbrief. De hierbij opgeslagen e-mailadressen worden alleen voor het automatisch versturen van de nieuwsbrief gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

Google
Voor het bijhouden van de statistieken op 2 The Experience wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Uitzonderingen misbruik & verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Gebruikersvoorwaarden
Door gebruik te maken van de 2 The Experience website geeft u aan, akkoord te gaan met onze gebruikersvoorwaarden.

Privacy verklaring
Wanneer u een reservering plaatst zal u worden gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die wij nodig hebben voor een correcte afhandeling van de reservering zijn: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres. In het geval het noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van uw reservering zullen wij slechts de benodigde gegevens delen met derden. Deze gegevens zijn nodig om uw reservering te bevestigen en te verzenden aan u, maar ook om u na uw aankoop te kunnen voorzien van een goede passende service. Wij gebruiken uw persoonsgegevens slechts voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling met ons afsluit. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van een bevestiging van de reservering per e-mail, het controleren van de betalingen, het bezorgen van de bestellingen en de nieuwsbrief zoals is aangegeven in het bestel proces. Op verzoek van de klant zullen wij de gegevens van deze klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar (betalings)verplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch wijzigingen in zijn/haar gegevens aan ons doorgeven of de persoonsgegevens opvragen, neem hiervoor contact op met ons. Al uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).